Reklamacije i ugovori

Ugovor na daljinu možete preuzeti ovde
Prilikom preuzimanja pošiljke molimo kupce da u prisustvu kurira provere svoj paket Veoma je važno da sva oštećenja u transportu, vidjliva na pakovanju proizvoda odmah prijavite kuriru koji vam isporučuje robu. Reklamacioni list preuzmite ovde Ukoliko uočite takvo oštećenje, nemojte potpisati prijem pošiljke ili zamolite kurira da sačeka dok proverite da li oštećenje na pakovanju uslovilo i oštećenje samog proizvoda ili gubitak delova. Ukoliko proizvod nije oštećen, i svi delovi su na broju, potpišite prijem pošiljke. U suprotnom, molimo kupce da da nam pošalju e-mail pod nazivom REKLAMACIJA sa svojim podacima (ime, prezime, telefon, broj porudžbine) na adresu reklamacije@ringsport.rs i da navedu razlog zbog kojeg su odbili da preuzmu paket. U najkraćem mogućem roku obavestićemo kupce o daljem postupanju. Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja paketa ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj, u pogledu količine, vrste proizvoda ili ukoliko iz nekog razloga niste zadovoljni proizvodom, imate pravo na reklamaciju. U slučaju reklamacije zbog nesaobraznosti , potrošač može da pošalje robu o trošku trgovca kurirskom službom City express sa kojom imamo ugovorni odnos. Prava i obaveze prodavaca i kupaca u pogledu reklamacije proizvoda, propisani su Zakonom o zaštiti potrošača. Zakon o zaštiti potrošača ne predviđa mogućnost povrata sledeće robe: robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke Kao naš Kupac, radi ostvarivanja svojih prava usled nesaobraznosti robe ugovoru, kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka, možete nam proslediti izjavu o reklamaciji na jedan od sledećih načina:
  1. Telefonom na broj: 011-8774369
  2. Slanjem elektronskom pošte, pod nazivom REKLAMACIJA, na našu elektronsku (e-mail) adresu: reklamacije@ringsport.rs
U izjavi o reklamaciji kupac treba da navede: svoje ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona, e-mail adresu, broj računa, cenu kupljene robe, opis nesaobraznosti koji roba sadrži, zahtev kupca u pogledu otklanjanja nesaobraznosti, datum kada je kupac robu primio. Prodavac je dužan da bez odlaganja, a nakasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu, predlogom za njegovo rešavanje i rokom u kom će reklamacija biti rešena, a rešenje reklamcije je moguće samo uz prethodnu saglasnost potrošača. Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost Kupca. Stoga će Kupac svoju saglasnost dati u najkraćem mogućem roku od momenta prijema odgovora Prodavca na reklamaciju, kako bi Prodavac mogao da reši reklamaciju u gore spomenutom zakonskom roku. Neblagovremeno davanje saglasnosti Kupca smatraće se jednim od objektivnimh razloga zbog kojih Prodavac nije u mogućnosti da udovolji zahtevu Kupca u zakonskom roku. Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu Kupca u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti Kupca i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, koju će Kupac dati u najkraćem mogućem roku. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom. Ukoliko Kupac ne prihvati zamenu artikla za drugi odgovarajući, Kupcu će biti vraćen iznos kupoprodajne cene. Garancija je propisana Zakonom o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014 i 6/2016 - dr. zakon)

Prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014,6/2016 i 44/2018) - u daljem tekstu: Zakon, kupovina preko naše prodajne internet stranice www.ringsport.rs smatra se prodajom na daljinu.

Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti), da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje.

Zakon o zaštiti potrošača ne predviđa mogućnost povrata sledeće robe: robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke

Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu.

Obrazac Izjave o odustanku od ugovora se dostavlja na e-mail adresu: reklamacije@ringsport.rs

Ukoliko odustane od ugovora, kupac ima pravo na povraćaj novca ili na zamenu za drugi proizvod. Cena se kupcu vraća po prijemu proizvoda, i nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan.

Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao odustanak, proizvod se više ne može vratiti.

Prilikom povraćaja robe istu je obavezno vratiti u ispravnom i nekorišćenom stanju i neoštećenom originalnom pakovanju.

Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

Trgovac je dužan da kupcu bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku, a nakon prijema proizvoda.

Troškove vraćanja robe i novca snosi kupac, sem u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal.

Ring Sport doo prihvata vraćanje samo one robe koja je potpuno nova i u originalnom stanju i ambalaži, uz prateći račun ili fakturu. Pod takvim uslovima, Ring Sport

doo će nadoknaditi iznos plaćen za vraćene proizvode u roku od 14 dana od dana prijema takvih proizvoda.

Ukoliko su ispunjeni napred navedeni uslovi za povraćaj sredstava, poslaćemo vam email sa molbom da nam pošaljete broj Vašeg dinarskog tekućeg računa i naziv banke kod kod koje je otvoren navedeni račun.

Kada dostavite potrebne podatke, preduzećemo potrebne aktivnosti kako bi Vam se na vaš tekući račuin uplatila sredstva. Povraćaj sredstava se vrši isključivo uplatom na dinarski tekući račun i nije moguće slati novac po kuriru u gotovini.

Obrazac o odustanku od ugovora možete preuzeti ovde

Pozovi Tel 1 Pozovi Tel 2