Politika privatnosti

Kada pregledate sajt ringsport.rs i druge sajtove, online oglasne mreže sa kojima radimo mogu postaviti anonimne kolačiće na Vaš računar, i koristiti slične tehnologije, kako bi razumeli Vaša interesovanja na osnovu vaših (anonimno) online aktivnosti, a time i da prilagode oglase relevantne Vama. Ako ne želite da primate takve prilagođene oglase, možete da posetite ovu stranicu i odjavite se od većine kompanija koja učestvuju u takvom oglašavanju. (To neće sprečiti da vidite oglase. Oglasi Vam jednostavno neće biti isporučeni preko ovih metoda ciljanja).

Ova politika privatnosti se ne odnosi na druge sajtove koji se pojavljuju kao veze sa naših sajtova i usluga. Web sajtovi trećih strana, aplikacije i usluge mogu koristiti različite načine u prikupljanju podataka od Vas, ali je to definisano njihovom politikom privatnosti. Ring Sport takođe, nije odgovoran za tačnost i sadržaj tih drugih web stranica, aplikacija i usluga.

Navedene podatke nećemo koristiti u bilo koje druge svrhe.

Zaštita privatnosti ličnih podataka korisnika sajta je od najvećeg značaja za našu kompaniju. Sve aktivnosti na internetu koje su povezane sa Ring Sport d.o.o. su usklađene sa propisima Republike Srbije, a takođe prate intenciju GDPR.

Podacima o ličnosti smatraju se oni podaci koji otkrivaju vaš identitet, npr. vaše ime i prezime, adresa, broj telefona ili e-mail.

Ring Sport d.o.o. prikuplja različite vrste podataka o ličnosti u zavisnosti od usluga koje pružamo naših kupcima, kao i vrste ugovora koje zaključujemo.

Prilikom online kupovine Ring Sport d.o.o. obrađuje sledeće vrste podataka o ličnosti:

  • Ime i prezime
  • Broj telefona
  • E-mail adresa
  • Adresa (grad, ulica i broj, poštanski broj, broj stana i sprat)
  • Podaci o izvršenim transakcijama plaćanja
  • Drugi podaci neophodni za ispunjenje određene svrhe

Prilikom online kupovine, Ring Sport d.o.o. obrađuje vaše podatke u svrhu pužanja usluga i izvršenja ugovornih i predugovornih aktivnosti, uključujući a ne ograničavajući se na pružanje usluga dostave kupljenih proizvoda na kućnu adresu, plaćanje preko administrativne zabrane, dodeljivanje pupusta na osnovu ostvarenog kupona, rešavanje po primljenim reklamacijama, kao i pružanja drugih usluga koje Ring Sport d.o.o. nudi svojim kupcima.

Obradu navedenih podataka vršimo u cilju zaključenja i izvršenja ugovora sa Vama, kao i u cilju poštovanja zakonskih obaveza.

Ring Sport d.o.o. naročito vodi računa, da vaši podaci o ličnosti ne budu ustupljeni neovlašćenim licima. Upravo zbog toga, unutar naše kompanije, pristup podacima, koje ste nam stavili na raspolaganje, imaju samo oni sektori odnosno oni zaposleni kojima su isti neophodni za ispunjenje svrhe za koju su podaci o ličnosti prikupljeni, a kojima je u opisu posla obrada podataka o ličnosti.

Pored naših zaposlenih, u cilju pružanja određenih usluga, vaše podatke možemo da ustupimo trećim licima koji pružaju usluge u ime Ring Sport d.o.o. (npr. Kurirske službe, Služba reklamacija, IT partneri koji se bave održavanjem web sajta/mobilne aplikacije).

U svim ovim slučajevima naš odnos sa eksternim parterima i način zaštite i postupanja sa vašim podacima o ličnosti obezbedili smo ugovorima u skladu sa Zakonom.

Sve prikupljene informacije o vama prilikom online kupovine su sigurne i nećemo ih ni pod kojim uslovima zloupotrebiti niti prodavati na tržištu, što vam osigurava potpuno sigurno i bezbedno poslovanje i saradnju sa Ring Sport d.o.o.. Svi naši zaposleni (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje svih načela zaštite podataka o ličnosti.

Ring Sport d.o.o. preduzima sve mere kako bi maksimalno osigurala lične podatke. Ti podaci su brižljivo osigurani od gubitka, uništavanja, izmena, falsifikovanja, manipulacije i neovlašćenog pristupa ili upotrebe.

Ring Sport d.o.o. preporučuje svim roditeljima ili starateljima da decu uče bezbednom i odgovornom postupanju sa ličnim podacima na Internetu. Maloletnici ne bi trebalo da otkrivaju svoje lične podatke Ring Sport d.o.o. bez prethodne dozvole roditelja ili staratelja. Ring Sport d.o.o. nikada neće namerno uzimati lične podatke od maloletnika, niti ih na bilo koji drugi način koristiti, niti ih ustupiti trećim licima bez dozvole.

će podatke o ličnosti čuvati samo onoliko koliko je to neophodno za ispunjenje svrhe za koju su podaci prikupljeni, a nakon toga samo ukoliko postoji pristanak lica, zakonska obaveza ili legitiman interes.

U okviru našeg poslovnog odnosa u obavezi ste da nam dostavite samo one podatke koje prikupljamo u cilju ispunjenja određenih zakonskih obaveza. Podatke koje nam dostavljate u cilju zaključenja i izvršenja ugovora i po osnovu pristanka, dostavljate isključivo na dobrovoljnoj bazi. S tim da napominjemo da bez svih podatka koji su nam neophodni za ispunjenje svrhe, po pravilu nećemo biti u mogućnosti da započnemo poslovni odnos sa Vama i pružimo Vam dogovorene usluge.

Za dodatne informacije o tome kako obrađujemo i postupamo sa vašim ličnim podacima možete pogledati u našoj Politici provatnosti objavljenoj na sajtu, a uvek nam se možete obratiti i na mail adresu ringrelax@gmail.com ili putem pošte na adresu Kovančina 19A, Mislođin, Obrenovac - Beograd.

Svaka novonastala promena po pitanju privatnosti će biti objavljena na sajtu www.ringsport.rs.

Nastavkom kupovine na našem sajtu, smatraćemo da ste u potpunosti pročitali i razumeli uslove pod kojima obrađujemo vaše podatke o ličnosti i da ste nakon čitanja i razumenjavanja pristali na primenu istih.

Pozovi Tel 1 Pozovi Tel 2